Photography by Rick Bucich | Fuji X100 | Artichoke with Fuji X100
Artichoke with Fuji X100

Artichoke with Fuji X100