Photography by Rick Bucich | Fuji X100 | Artichoke Bloom
Artichoke Bloom

Artichoke Bloom